Τι πρέπει να γνωρίζετε για τη MEDWOOD

Medwood

Η medwood αποτελεί το ιδανικό πεδίο για τον κάθε επαγγελματία που θέλει να εκθέσει σε ένα ευρύ και στοχευμένο κοινό, όλα τα νέα προϊόντα του, αλλά και τις νέες τάσεις του κλάδου ξύλου και επίπλου. Κάθε medwood αποτελεί μια παγκόσμια πλατφόρμα για την άμεση επικοινωνία μεταξύ των εταιρειών για τις νέες τάσεις της αρχιτεκτονικής, του σχεδιασμού και οτιδήποτε αφορά τον βιοκλιματικό σχεδιασμό και τις νέες τάσεις στις τεχνικές δόμησης με ξυλεία.

Με έμφαση στην εξωστρέφεια
Η medwood καλύπτει με εξαιρετικό τρόπο το κενό στις προσπάθειες εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων, δημιουργώντας όλους τους κατάλληλους διαύλους επικοινωνίας μεταξύ των επαγγελματιών του χώρου, μέσω των οργανωμένων επισκέψεων δυνητικών αγοραστών και επενδυτών.

Στο επίκεντρο η ξενοδοχειακή αγορά & ο τουρισμός
Ο τουρισμός και κατ' επέκταση η ξενοδοχειακή αγορά αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο της ελληνικής οικονομίας. Για το λόγο αυτό η medwood, δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην επικοινωνία και προβολή του ξενοδοχειακού κλάδου μέσω εκτεταμένων συνεργασιών με φορείς του τουρισμού και της φιλοξενίας!